strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Uroczystość wręczenia Certyfikatów W-M Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Bezpieczeństwo oraz Szkoła Przyjazna Środowisku

2017-01-27
Działania Państwa szkół i placówek w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom oraz tworzenia przyjaznego klimatu, jak również inicjatywy podejmowane z myślą o edukacji ekologicznej i zdrowotnej w pełni wpisują się w proces wychowawczy i mogą stanowić wzór do naśladowania – tak gratulował Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki dyrektorom i nauczycielom szkół wyróżnionych Certyfikatami W-MKO Szkoła Promująca Bezpieczeństwo i Szkoła Przyjazna Środowisku. Uroczystość miała miejsce 19 stycznia 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Podczas spotkania wybrane szkoły zaprezentowały swoje osiągnięcia. Dyrektorzy podkreślali, że certyfikaty, mimo iż są przyjemnym wyróżnieniem, nie są celem samym w sobie. Tak działamy – mówili- to jest nasza praca wychowawcza. Po pokazach multimedialnych wicekurator oświaty Wojciech Cybulski wręczył certyfikaty i życzył wyróżnionym dalszych osiągnięć w pracy z dziećmi i młodzieżą. Tytułem Szkoła Promująca Bezpieczeństwo nagrodzonych zostało 6, tytułem Szkoła Przyjazna Środowisku 10 szkół i placówek.

Certyfikaty przyznawane są szkołom i placówkom aktywnie zaangażowanym w ochronę środowiska, integrującym społeczność wokół inicjatyw na rzecz środowiska przyrodniczego, a także realizującym niestandardowe działania podnoszące bezpieczeństwo uczniów. Członkowie obu kapituł oceniają, w jaki sposób to, co zostało zapisane we wniosku o przyznanie danego certyfikatu, znajduje swoje odzwierciedlenie w pracy placówki i jest spójne z celami konkursu. Ponadto przedsięwzięcia muszą odpowiedzieć na podstawowe pytanie o ich skuteczność i wpływ na rozwój szkoły.

Lista wyróżnionych placówek oraz galeria zdjęć z uroczystości.


SZKOŁA PROMUJACA BEZPIECZEŃSTWO


1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim.

2. Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie.
3. Przedszkole Nr 5 „Piąteczka” w Lidzbarku Warmińskim.
4. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego w Bartoszycach.
5. Przedszkole Nr 8 w Elblągu.
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu.

SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU


1. Szkoła Podstawowa w Tuszewie

2. Szkoła Podstawowa w Tereszewie
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie
5. Szkoła Podstawowa w Rydzewie
6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu
7. Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hartowcu
8. Przedszkole Nr 26 w Elblągu
9. Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie
10. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Olsztynie

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!


Galeria zdjęć

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa