strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

2017-02-08
W Kuratorium Oświaty w Olsztynie rozpoczęły się prace nad wdrożeniem nowej podstawy programowej.

Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej było dzisiaj tematem spotkania Wicekuratora Wojciecha Cybulskiego z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Po przedstawieniu zmiany kierunków polityki oświatowej państwa, wicekurator poinformował dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli o planowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji konferencjach informacyjno-szkoleniowych dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, konsultantów oraz doradców metodycznych. Dyrektorzy na spotkaniu zaprezentowali propozycje działań dotyczących doskonalenia nauczycieli w zakresie nowej podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz wojewódzki koordynator ds. wdrażania podstaw programowych powiadomiła, że prowadzone zgodnie z harmonogramem szkolenia dla nauczycieli będą monitorowane przez pracowników kuratorium. Dyrektorzy zadeklarowali gotowość podejmowania wielu różnorodnych działań w związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej.wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa