strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Olsztynie

Dziś (16.03.) Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się w Olsztynie z samorządowcami, dyrektorami szkół oraz pracownikami nadzoru pedagogicznego. Podczas wystąpienia minister edukacji odniosła się do stanu wdrażania reformy edukacji. Podkreśliła, że zmiany były i są w dalszym ciągu konsultowane z różnymi środowiskami: samorządowcami, organizacjami społecznymi, związkami, zrzeszeniami po to, aby wypracować optymalne rozwiązania. Wprowadzana do nowej szkoły podstawa programowa jest nowoczesna. W klasach I-III szkoły podstawowej uczniowie będą uczyć się m.in. podstaw programowania, gry w szachy, co niewątpliwie przyczyni się do kształtowania umiejętności matematycznych. Istotny jest – tłumaczyła Anna Zalewska – nowy element w edukacji wczesnoszkolnej – obowiązek codziennego czytania z uczniami. Po klasie VIII uczniowie przystąpią do egzaminu, który będzie sprawdzał m.in. rozwiązywanie zadań problemowych, ale również pisanie tekstu. Minister Zalewska zapowiedziała, że projekt podstawy programowej do nowego 4-letniego liceum ogólnokształcącego uwzględnia również takie przedmioty jak: łacina, muzyka, filozofia. Sukcesywnie ukazują się rozporządzenia wprowadzające nowe prawo oświatowe; już niebawem zostanie podpisane rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Do końca czerwca nauczyciele szkół podstawowych będą uczestniczyć w szkoleniach dotyczących wdrażania podstawy programowej, szczególnie w klasach I, IV, VII. W tym samym czasie pojawią się podręczniki uwzględniające treści nowej podstawy. Minister objaśniła również kierunek działań przyjęty w projektowaniu zmian w naliczaniu subwencji oświatowej.

Minister edukacji Anna Zalewska odniosła się również do kształcenia zawodowego, podkreślając, że obszar ten jest niezwykle ważny. W szkole branżowej – tłumaczyła minister – upatrujemy szansę na zbliżenie szkoły do danej branży, a tym samym do pracodawcy. Widzimy duże zainteresowanie pracodawców procesem zmieniania szkoły zawodowej, chcemy, aby ich rola była znacznie większa niż dotychczas. Realnie wróci doradztwo zawodowe do szkół – mówiła Anna Zalewska.


Szefowa resortu edukacji poinformowała zebranych, że równolegle trwają prace nad usprawnieniem Systemu Informacji Oświatowej oraz zmianą zasad doskonalenia nauczycieli.


Do 31 marca zakończy się pierwszy etap wdrażania reformy, polegający na zmianie sieci szkół. Anna Zalewska podziękowała samorządowcom za dobrą współpracę w tym zakresie z kuratorem oświaty, wojewodą. Poinformowała, że na chwilę obecną w całej Polsce prawie 98 procent rad powiatów oraz 96 procent rad gmin przesłało do kuratorów oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.


W drugiej części spotkania Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odpowiadała na pytania dyrektorów szkół i organów prowadzących. W spotkaniu uczestniczyło blisko 400 osób.


Podczas pobytu w Olsztynie Anna Zalewska odwiedziła Zespół Szkół Ekonomicznych, gdzie obserwowała zajęcia praktyczne uczniów, zwiedziła pracownie do nauki zawodu oraz rozmawiała z pracodawcami współpracującymi ze szkołą.


Minister edukacji spotkała się także z uczestnikami II etapu konkursu historycznego „Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo” zorganizowanego przez olsztyńską delegaturę IPN, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska i Gimnazjum nr 14 im. Józefa Piłsudskiego w Olsztynie, który odbył się dziś w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.


Organizatorami wizyty minister Anny Zalewskiej w Olsztynie byli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.
wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa