strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

2016-09-28

Wyniki dodatkow. otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła

Wojewódzki Zespół Koordynujący do realizacji zadań w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” powołany Zarządzeniem Nr 245 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 września 2014 r. (z późn. zm.), dokonał oceny formalnej i merytorycznej ofert jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) o udzielenie w 2016 roku dotacji na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
2016-08-19

Dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publ. w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty działając w imieniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014–2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
2016-06-30

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty działając w imieniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w ramach Rządowego programu  na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 

2015-06-05

Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015 r. - ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 r.

Link

 

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa