strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Komunikaty

2017-01-16

Bezpieczne ferie - Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, życzę dzieciom i młodzieży szkolnej z województwa warmińsko-mazurskiego udanego wypoczynku, wspaniałej pogody, dobrych pomysłów oraz atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu!
2016-12-02

Wypoczynek - zima 2016/2017

W związku ze zbliżającym się okresem przerwy świątecznej i ferii zimowych przekazujemy Państwu ważne informacje dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

KOMUNIKAT – WYPOCZYNEK ZIMA 2016/2017
2016-06-01

Bezpieczna woda

Akcja „Bezpieczna Woda" jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki, skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.
2016-04-07

Wypoczynek dzieci i młodzieży

UWAGA !!!
Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży i organizatorzy kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku

Informujemy, że nastąpiła zmiana dotycząca organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
2016-03-01

Wypoczynek dzieci i młodzieży

UWAGA !!!

Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przypomina, że nastąpiła zmiana dotycząca organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
2015-12-28

Zagrożenie zamachami terrorystycznymi, a wyjazdy dzieci i młodzieży za granicę w formie wycieczek lub wypoczynku

W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń zamachami terrorystycznymi i mając na uwadze zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas organizowanych wyjazdów za granicę w formie wycieczek lub wypoczynku, przekazujemy na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej przydatne informacje w tym zakresie.
2015-11-16

Ustawa o wypoczynku podpisana

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
2015-08-13

Bezpieczne kąpieliska na Warmii i Mazurach – serwis kapieliskowy

Informuję, że w sezonie letnim bieżącego roku szczegółowe informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są online w serwisie kąpieliskowym funkcjonującym w postaci aplikacji internetowej na stronie sk.gis.gov.pl.
2015-07-01

Zasady bezpiecznego przebywania i zachowania się w górach oraz na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przypomina, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz.1241 z późn. zm.) istnieje obowiązek zastosowania się organizatorów imprez i wycieczek turystycznych, w tym uczestników wycieczek szkolnych – nauczycieli i uczniów, do przepisów regulujących zasady korzystania z danego terenu oraz zasady bezpiecznego przebywania i zachowania w górach.

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa