strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Zagrożenie zamachami terrorystycznymi, a wyjazdy dzieci i młodzieży za granicę w formie wycieczek lub wypoczynku

2015-12-28
W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń zamachami terrorystycznymi i mając na uwadze zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas organizowanych wyjazdów za granicę w formie wycieczek lub wypoczynku, przekazujemy na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej przydatne informacje w tym zakresie:

1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło na swojej stronie internetowej bardzo ważne i pomocne informacje dla Polaków wyjeżdżających za granicę, w tym ostrzeżenia dla podróżujących oraz odpowiednie wskazówki, jak zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach, będąc za granicą, m.in.:

- poradnik pn. „Polak za granicą”
- zakładkę „Bezpieczne Wakacje”
- zakładkę „Ostrzeżenia dla podróżnych”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca, aby kierownicy wycieczek lub wypoczynku, jak również wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży wyjeżdżając za granicę, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi). Informacje te: adres, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w poszczególnych krajach dostępne są na stronie internetowej MSZ.


Jednocześnie informuję, że każdy obywatel może zgłosić swoją podróż w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”: 
odyseusz.msz.gov.pl

Rejestracja każdej osoby wyjeżdżającej za granicę w powyższym systemie, w tym również dzieci i młodzieży, sprawi, że placówka dyplomatyczna lub konsularna wiedzieć będzie o pobycie tych osób na terenie danego państwa, co pozwoli służbom konsularnym na nawiązanie z nimi – w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych – szybkiego kontaktu, umożliwi także udzielenie w razie potrzeby skutecznej pomocy. Rejestracja i korzystanie z portalu są dobrowolne i bezpłatne.


2. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Wypoczynek” znajduje się wiele istotnych informacji dotyczących organizacji różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym również form organizowanych poza granicami kraju.


3. Minister Sportu i Turystyki prowadzi kampanię informacyjną „Turystyka bez Ryzyka”. Na stronie
www.turystykabezryzyka.gov.pl znajdują się odnośniki i linki, kierujące bezpośrednio do konkretnego problemu związanego z wyjazdami turystycznymi.

4. Straż Graniczna, która na stronie głównej w zakładce „Dla podróżnych” zamieściła poradnik „Dziecko w podróży” oraz inne ważne informacje związane z organizacją wypoczynku.


Zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi na podanych stronach internetowych dotyczącymi bezpieczeństwa podróżowania.
Mając na względzie bezpieczny pobyt dzieci i młodzieży za granicą proszę wszystkich organizatorów wycieczek oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży o korzystanie z bieżących informacji i ostrzeżeń związanych z wyjazdem do danego kraju.

Grażyna Przasnyska

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświatywróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa