strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Wypoczynek dzieci i młodzieży

2016-03-01
UWAGA !!!

Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przypomina, że nastąpiła zmiana dotycząca organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Nowe przepisy reguluje ustawa z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1629) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku, wzmocnienie nadzoru nad wypoczynkiem, zapewnienie odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku oraz szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.


Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.


Zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2015/2016 organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty od dnia 1 maja 2016 r.


Na podstawie Art. 92t ustawy z dnia 11 września 2015 r. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia zasady zgłaszania wypoczynku, liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, obowiązki kierownika i wychowawców, program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie.


Obecnie projekt rozporządzenia jest w fazie konsultacji publicznych.


USTAWA

KOMUNIKAT


wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa