strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Bezpieczne ferie - Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

2017-01-16
Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek
województwa warmińsko –mazurskiego
Drodzy uczniowie,
Szanowni rodzice

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, życzę dzieciom i młodzieży szkolnej z województwa warmińsko-mazurskiego udanego wypoczynku, wspaniałej pogody, dobrych pomysłów oraz atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu!


Dyrektorzy szkół

Zwracam się do Państwa z apelem o przeprowadzenie w szkołach oraz placówkach rozmów, zajęć edukacyjnych na temat bezpiecznego wypoczynku. Zima stawia przed szkołami poważne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa zajęć realizowanych na świeżym powietrzu oraz spędzania przez uczniów czasu wolnego w czasie ferii. Szczególnie należy uczulić dzieci na niebezpieczeństwo wynikające z organizowania zabaw zimowych w okolicy zamarzniętych zbiorników wodnych. Proszę o przekazanie dzieciom i młodzieży uwag na temat rozważnego korzystania z lodowisk oraz właściwego poruszania się po drogach i używania elementów odblaskowych. Szczególną troską należy otoczyć najmłodszych, przypominając im też numery telefonów alarmowych, sposoby powiadamiania dorosłych o nieszczęśliwych zdarzeniach.

Informuję, że warto również nawiązać współpracę z Policją i Państwową Strażą Pożarną. Przedstawiciele tych służb podejmują wiele działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.


Proszę, jeśli to możliwe, o przygotowanie w szkołach i placówkach ofertę zajęć sportowych, rekreacyjnych dla dzieci pozostających w czasie ferii w domu. Każda forma zajęć pod opieką nauczyciela zwiększa szansę na to, aby wypoczynek był bezpieczny, a zapewnienie tego bezpieczeństwa jest dla nas dorosłych zadaniem najważniejszym.


Wykorzystując lekcje wychowania fizycznego, godziny z wychowawcą oraz spotkania z rodzicami należy w każdej klasie:
  • omówić zagrożenia występujące w okresie zimowym w danej miejscowości, dzielnicy lub najbliższej okolicy,
  • przekazywać treści które pozwolą zrozumieć niebezpieczeństwo wynikające z wchodzenia na lód w miejscach niedozwolonych,
  • uświadomić potrzebę informowania wychowawcy, rodziców o zaobserwowanych zagrożeniach,
  • przekazać zasady wzywania i udzielania pomocy w sytuacji zaistniałego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia,
  • poinformować ogół społeczności szkolnej o stworzonych przez szkołę możliwościach bezpiecznego korzystania z lodowisk i ślizgawek przyszkolnych.

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej jest zależne w bardzo dużym zakresie od postępowania dorosłych. Szkoła jako placówka dydaktyczno-wychowawcza jest zobowiązana do podjęcia wszechstronnych działań profilaktycznych dla poprawy bezpieczeństwa najmłodszych obywateli. Z uwagi na powyższe zobowiązuję dyrektorów wszystkich typów szkół z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do podjęcia skutecznych działań w tym zakresie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS FERII ZIMOWYCH


Drodzy uczniowie

Niebawem rozpoczną się w naszym województwie ferie zimowe. Z tej okazji życzę Wam sprzyjającej aury oraz bezpiecznego wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi skorzystanie w pełni z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Cieszcie się swobodą, zabawą, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Odpoczywając, pamiętajcie jednak o bezpieczeństwie swoim i innych osób, zachowajcie ostrożność, zwłaszcza podczas zabaw, czy uprawiania sportów zimowych, bądźcie zawsze widoczni na drodze. Zachęcam do noszenia elementów odblaskowych nie tylko w terenie niezabudowanym. Zawiadamiajcie swoich rodziców i opiekunów jeżeli cokolwiek Was zaniepokoi. Wróćcie do swoich szkolnych obowiązków zdrowi, pełni nowej energii, uśmiechnięci i wypoczęci.

Szanowni rodzice, opiekunowie

Ferie to czas zwiększonej aktywności naszych dzieci, a w związku z tym odpowiedzialności nas dorosłych za ich bezpieczeństwo, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i wtedy, gdy wypoczywają poza domem. Apeluję do rodziców, aby nie pozostawiali dzieci bez opieki. W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa zorganizowanego wypoczynku dzieci, zachęcam do kontaktowania się ze służbami i instytucjami.

Zachęcam również do zapoznania się z opracowanym poradnikiem Jak prawidłowo i bezpiecznie zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży, znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.


PORADNIK


Pozostaję z nadzieją, że wspólne działania Państwa Dyrektorów, Nauczycieli oraz Rodziców w zakresie troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przyczynią się do udanych ferii zimowych.


Życzę wszystkim udanych i bezpiecznych ferii!


Z poważaniem

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 
wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa