strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Zasady bezpiecznego przebywania i zachowania się w górach oraz na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody

2015-07-01

Zgodnie z art.4 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz.1241 z późn. zm.) osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i własnego zdrowia oraz innych osób, a w szczególności:

1. Zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
2. Stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, organów jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo górskie;
3. Zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody;
4. Użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
5. Bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Jednocześnie informuję, że w przypadku pobytu na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody należy stosować się do regulaminu dla zwiedzających, który określa zasady korzystania z zasobów danego terenu, obiektów i urządzeń.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz w celu uniknięcia sytuacji kierowania przez dyrektorów parków narodowych i rezerwatów wniosków do sądów o ukaranie łamiących przepisy prawa opiekunów i organizatorów wycieczek zwracam się do organizatorów wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży o zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i ich przestrzeganie.
 

Grażyna Przasnyska

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświatywróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa