strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Bezpieczne kąpieliska na Warmii i Mazurach – serwis kapieliskowy

2015-08-13

Informuję, że w sezonie letnim bieżącego roku szczegółowe informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są online w serwisie kąpieliskowym funkcjonującym w postaci aplikacji internetowej na stronie sk.gis.gov.pl.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej przeprowadzają badania jakości wody tylko z wyznaczonych kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli posiadających organizatora.

W sezonie kąpielowym 2015 r. na terenie województwa warmińsko – mazurskiego wyznaczonych zostało 12 kąpielisk.

Informacje o jakości wody w kąpieliskach umieszczane są na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie:
www.wsse.olsztyn.pl


Jednocześnie Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych, nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę, oraz ewentualnie zapach, co świadczy o silnym zakwicie glonów, a zwłaszcza sinic w zbiornikach wodnych.

Obecnie ze względu na zakwit sinic nieprzydatna do kąpieli jest woda:

 

Powiat

Miejscowość

Nazwa miejsca wykorzystywanego do kąpieli

Gmina

olsztyński

Woryty działka nr 432

Jezioro Giłwa

Gietrzwałd

olsztyński

Rentyny działka nr 73

Jezioro Giłwa

Gietrzwałd

 

Grażyna Przasnyska
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświatywróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa