strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Praktyki studenckie

Kuratorium Oświaty w Olsztynie realizując rządowy program praktyk studenckich, serdecznie zaprasza uczelnie i studentów/studentki do zapoznania się z ofertami praktyk organizowanych w naszym urzędzie. Oferty o wolnych miejscach są publikowane na stronie www.oferty.praca.gov.pl.

Po dokonaniu wyboru oferty praktyki studenckiej w Kuratorium Oświaty w Olsztynie należy przesłać komplet dokumentów (formularz zgłoszeniowy na praktyki, skierowanie z uczelni do urzędu na praktykę studencką) drogą elektroniczną na adres: praktyki.kuratorium@ko.olsztyn.pl lub pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn z dopiskiem na kopercie „praktyka studencka”.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, kolejnym niezbędnym krokiem jest zawarcie porozumienia o organizację praktyki studenckiej pomiędzy uczelnią kierującą na praktykę a Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Konieczne jest także ubezpieczenie studentki/studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków. Studentki/studentów na okres odbywania praktyki ubezpiecza uczelnia. W przypadku, gdy ubezpieczenie przez uczelnię nie jest możliwe, należy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie.

Po zakończeniu praktyki Kuratorium Oświaty w Olsztynie wystawia zaświadczenie o odbyciu przez studenta/studentkę praktyki studenckiej. Można również wystąpić z prośbą do opiekuna praktyki o wystawienie opinii.

Szczegółowe informacje o praktykach w Kuratorium Oświaty w Olsztynie można uzyskać pod numerem telefonu 89 52 32 510 oraz adresem mailowym pwilma@ko.olsztyn.pl


Załączniki:

1. Skierowanie na praktykę studencką.
2. Zgłoszenie na praktykę studencką.
3. Wzór porozumienia.

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa