strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Certyfikat W-M KO "Szkoła promująca bezpieczeństwo", edycja III, rok szkolny 2013/2014

2013-11-21

Tytuł „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” otrzymały następujące szkoły i placówki oświatowe:

 

1.            Zespół Szkół  w Spychowie

2.            Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku

3.            Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie

4.            Zespół Szkół w Tuławkach

5.     Gimnazjum Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie

6.            Gimnazjum nr 6 w Elblągu

7.            Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu

8.            Społeczny Zespół Przedszkolno – Szkolny 101 w Olsztynie

9.       Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Olsztynie

10.          Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie

11.          Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie

12.          Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

13.          Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary - Malewskiej  w Olsztynie

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa