strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

List Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty

2016-09-28
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko – mazurskiego

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w kolejnej edycji Konkursu Certyfikat Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jednocześnie informuję, że nastąpiły zmiany w regulaminie konkursu, a zatem proszę o zapoznanie się z nimi.

Tylko bezpieczna szkoła może zapewnić uczniom prawidłowy proces nauczania i wychowania. Tylko taka szkoła może nauczyć dziecko odpowiedzialności i szacunku dla siebie i drugiego człowieka.


Wyrażam nadzieję, że realizowane przez Państwa projekty przyniosą pożądane efekty i na stałe przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.


Przypominam również, że certyfikaty uzyskane w 2013 roku utracą ważność w dniu 31 grudnia 2016 r.


Z poważaniem
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświatywróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa