strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Komunikaty

2017-03-01

Publikacja list laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych

Informujemy, że listy laureatów i finalistów etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2016/2017 będą opublikowane na stronie internetowej kuratorium oświaty w następujących terminach: (...)
2016-09-15

Platforma wspomagająca pracę szkolnych i wojewódzkich przedmiotowych komisji konkursowych w roku szkolnym 2016/2017

Informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego będzie prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej wmii.uwm.edu.pl/KonkursKO – zwanej Platformą.

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa