strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Platforma wspomagająca pracę szkolnych i wojewódzkich przedmiotowych komisji konkursowych w roku szkolnym 2016/2017

2016-09-15
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów
województwa warmińsko-mazurskiego

Informuję, że
w roku szkolnym 2016/2017 organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego będzie prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej wmii.uwm.edu.pl/KonkursKO – zwanej Platformą.

Rejestracja (zgłaszanie) szkół i uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych lub edycja wcześniej wprowadzonych informacji będzie odbywać się na Platformie za pomocą loginu oraz hasła, które zostały udostępnione placówkom we wrześniu 2015 r. Platforma umożliwia dystrybucję arkuszy konkursowych oraz wgląd do wyników uczestników konkursów. Szkoły podstawowe i gimnazja zobowiązane są do zabezpieczenia haseł dostępowych do Platformy.

W przypadku zagubienia lub nieposiadania hasła dostępowego, proszę zgłosić ten fakt pod adresem: konkursko@matman.uwm.edu.pl. W celu uzyskania hasła dostępowego do Platformy proszę o przesłanie, z aktualnej skrzynki e-mail szkoły na adres: konkursko@matman.uwm.edu.pl, informacji o braku możliwości logowania się na Platformie.


Proszę o przestrzeganie terminów obowiązujących w rozpoczynającej się edycji konkursów przedmiotowych.


Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki


wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa