strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Komunikaty

2016-11-25

Monitorowanie liczby uczniów Technikum i ZSZ realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, prowadzone będzie monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.
2016-09-14

Porozumienie o współpracy W-MKO i W-MSSE

Dzisiaj, podczas konferencji Jak doradzać, jak wybierać, czyli o doradztwie edukacyjno-zawodowym w szkole Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Grzegorz Smoliński podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego na Warmii i Mazurach.
2016-09-12

Pilotażowy Program „Laboratorium”

Dyrektorzy gimnazjów, wójtowie i przedsiębiorcy z powiatu olsztyńskiego dzisiaj wzięli udział w uroczystej inauguracji pilotażowego Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium”, którego inicjatorami są: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Grzegorz Smoliński oraz Prezes Zarządu ALNEA S.A. Krzysztof Kamiński.
2015-12-15

Spotkanie kuratora oświaty z powiatowymi koordynatorami

Z inicjatywy warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty Grażyny Przasnyskiej 10 grudnia br. w Olsztynie odbyło się spotkanie z udziałem powiatowych koordynatorów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego.
2015-12-04

Oczekiwania pracodawców i potrzeby uczniów

Kurator oświaty Grażyna Przasnyska 1 grudnia (br.) wzięła udział w konferencji pt. „Kształcenie zawodowe w powiecie mrągowskim w obszarze współpracy szkól z przedsiębiorcami”.
2015-12-04

Rozmowy biznesowe

W Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie (1.12.br) odbyło się przedpołudniowe spotkanie pracodawców współpracujących ze szkołą i warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty.
2015-12-02

Nabór do składania wniosków w ramach programu ERASMUS +

Komisja Europejska ogłosiła nabór do składania wniosków w ramach programu ERASMUS + „KA3 – Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw angażujących się w prowadzenie praktyk zawodowych”.
2015-11-23

Klucz do sukcesu


Zintegrować działania różnych instytucji w obszarze kształcenia zawodowego, wyznaczyć zadania do realizacji, wspierać się wzajemnie – taki cel postawili sobie organizatorzy konferencji pt. „Klucz do sukcesu”, która odbyła się 20 listopada br. w Gołdapi.
2015-11-23

„Fabryka Mistrzów" w szkole


Seminarium Fryzjerskie „Fabryka Mistrzów”, które odbyło się 18 listopada br. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie to inicjatywa pokazująca w jaki sposób można nie tylko promować konkretny zawód, ale też jak zainteresować nim uczniów.

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa