strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

O kształceniu w branży meblarsko-drzewnej

2015-10-20

W piątek 16 października  br. w Olsztyńskim Parku Naukowo -Technologicznym w Olsztynie odbyła się konferencja pt. Partnerstwo szkół i przedsiębiorstw w kształceniu zawodowym kierowana do szkół i przedsiębiorców branży meblarsko-drzewnej. Wybór sektora nie był przypadkowy. Meblarstwo to wiodąca dziedzina gospodarki na Warmii i Mazurach. Grażyna Przasnyska warmińsko-mazurski kurator oświaty, pomysłodawczyni spotkania, witając zebranych, przedstawiła mapę szkół w naszym województwie, mających w ofercie kształcenia zawody z omawianego obszaru. Kurator podkreśliła, że podstawową kwestią dla rozwoju  szkolnictwa zawodowego jest sposób upowszechniania wiedzy na jego temat. Rzetelna informacja kierowana do uczniów i ich rodziców o zakładach pracy w najbliższym otoczeniu, możliwości podjęcia kształcenia w danym zawodzie oraz perspektywy  zatrudnienia w przyszłości to  warunek udanego naboru do szkoły zawodowej. Często brak komunikacji pomiędzy szkołą a  przedsiębiorcą –mówiła kurator-sprawia, że nie dochodzi do uruchomienia nowego kierunku kształcenia. Ważne jest też, aby do uczniów i ich rodziców docierała pełna  informacja o  danej branży lub zawodzie. Meblarstwo, prężnie działający sektor w naszym województwie – podkreślała kurator – musi być bardziej promowany, aby zawody z tego obszaru znalazły się w grupie zawodów wybieranych przez młodzież. Dyskusja i wystąpienia na konferencji koncentrowały się wokół podstawowej kwestii – w jaki sposób zacieśnić współpracę szkół z przedsiębiorcami. Anida Samoraj, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie, placówki  o długoletnim doświadczeniu w kształceniu w branży meblarsko-drzewnej, mówiąc o zawodzie stolarz,  wykazała, jak  zmienił się charakter tej specjalności. Dziś – mówiła dyrektor, jest to zawód nowoczesny. Do jego wykonywania  niezbędne są wiedza i umiejętności z zakresu najnowszych technologii informatycznych. Potoczne wyobrażenie o zawodzie stolarz ma niewiele wspólnego  z tym, czego uczymy  obecnie w szkole – przekonywała zebranych A. Samoraj. O kształceniu zawodowym z pespektywy pracodawcy mówił Jan Szynaka prezes  Grupy „Szynaka Meble”. Przedsiębiorca podkreślał, że oczekuje od szkoły m.in., aby absolwenci byli przygotowani do dokonywania wyboru zawodu, aby ich decyzje nie były przypadkowe. Branża meblarska wymaga dziś także wybitnych specjalistów – mówił Jan Szynaka, taki stan rzeczy wynika z szybkiego rozwoju technologii w tym sektorze gospodarki. Zwrócił też uwagę na ważną zdaniem przedsiębiorcy kwestię współpracy szkół z przedsiębiorcami. Podczas konferencji zaprezentowano rozwiązania przyjęte w „Szynaka Meble” w zakresie praktycznej nauki zawodu.  Dyskutowano także o uwarunkowaniach wprowadzenia nowych zawodów do klasyfikacji zawodów. O znaczeniu  doradztwa zawodowego w przygotowaniu uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia mówiły Grażyna Przasnyska kurator oświaty  i Danuta Oleksiak konsultant z W-MODN w Elblągu. Konferencja była także okazją do zaprezentowania zebranym Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który był współorganizatorem spotkania.

 

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa