strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Klucz do sukcesu

2015-11-23
Zintegrować działania różnych instytucji w obszarze kształcenia zawodowego, wyznaczyć zadania do realizacji, wspierać się wzajemnie – taki cel postawili sobie organizatorzy konferencji pt. „Klucz do sukcesu”, która odbyła się 20 listopada br. w Gołdapi. Inicjatorami spotkania byli: starosta gołdapski, warmińsko-mazurski kurator oświaty oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. W konferencji udział wzięli dyrektorzy gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oradcy zawodowi z czterech powiatów: ełckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego, oleckiego oraz pracodawcy działający w obrębie SSSE. Wprowadzeniem do tematu było wystąpienie warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty Grażyny Przasnyskiej, która mówiła o wyborach szkół przez gimnazjalistów w perspektywie ostatnich lat. Podkreślała, że na szkolnictwo zawodowe należy patrzeć z szerszej perspektywy, uwzględniając demografię, potrzeby lokalnego rynku pracy, migracje ludności, konieczność kilkakrotnej zmiany zawodu przez osoby już pracujące. Dzisiaj – młodzi ludzie coraz częściej zwracają uwagę na jakość kształcenia zawodowego. Integralną jego częścią są także zawodowe kursy kwalifikacyjne – podkreślała kurator. I właśnie kursy zawodowe powinny być wzięte pod uwagę przez szkoły chcące się rozwijać. Kurator Grażyna Przasnyska odniosła się także do celu, który przyświecał organizatorom konferencji. Mówiła o partnerstwie szkół i pracodawców jako podstawowym warunku do właściwego rozwoju kształcenia zawodowego.

Pozostałe wystąpienia dotyczyły: doradztwa zawodowego w szkole w kontekście planowania kariery zawodowej ucznia (wystąpienie Pawła Iwanowskiego powiatowego koordynatora ds. doradztwa zawodowego), kształcenia zawodowego z perspektywy szkoły (wystąpienie Mirosławy Równej Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi). Paweł Żyliński Prezes SSSE swoje wystąpienie poświęcił kwestiom dotyczącym poszukiwaniu kadr dla gospodarki . Głównym punktem konferencji było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy W-MKO oraz SSSE w sprawie uruchomienia inicjatywy na rzecz powołania i rozwoju Warmińsko-Mazurskiego Klastra Edukacyjnego w powiatach wchodzących w obszar strefy.
wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa