strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Nabór do składania wniosków w ramach programu ERASMUS +

2015-12-02
Komisja Europejska ogłosiła nabór do składania wniosków w ramach programu ERASMUS + „KA3 – Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw angażujących się w prowadzenie praktyk zawodowych”.

 

W związku z wysokim bezrobociem i niedopasowaniem umiejętności wśród ludzi młodych niezbędne są wysokiej jakości praktyki zawodowe zapewniające dostosowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobywanych w okresie szkoleń do potrzeb rynku pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), w tym mikroprzedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy, a zatem mogą również odegrać bardziej istotną rolę w zakresie prowadzenia praktyk zawodowych, zwiększając jednocześnie szanse osób młodych na rynku pracy.

 

Zwiększenie podaży praktyk zawodowych, jest jednym z pięciu europejskich priorytetów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2015–2020 i jednym z głównych celów europejskiego sojuszu na rzecz przyuczania do zawodu.

 

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

Grupa 1:

Wnioskodawcą (koordynatorem) mogą być wyłącznie następujące organizacje lub grupy organizacji:

- izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze lub organizacje sektorowe/zawodowe o podobnym znaczeniu,

- przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne,

- organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego,

- inne organizacje, których rolą jest wspieranie MŚP w zakresie poprawy oferowanych przez nie praktyk zawodowych

 

Grupa 2:

Wnioskodawcą (koordynatorem projektu) może być wyłącznie sieć lub organizacja mająca członków lub współpracowników w co najmniej 12 krajach programu Erasmus+, z czego co najmniej 6 uczestniczy w projekcie w charakterze partnerów.

 

Do kwalifikujących się organizacji uczestniczących (grupa 1 i grupa 2) należą:

- ministerstwa,

- partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i pracowników),

- przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne,

- izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze lub organizacje sektorowe/zawodowe o podobnym znaczeniu (np. organizacje rzemieślnicze),

- publiczne służby zatrudnienia,

- regionalne i lokalne organy administracji publicznej,

- organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego,

- agencje/ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowego,

- szkoły lub inne placówki oświatowe,

- uczelnie,

- ośrodki badawcze,

- organizacje międzynarodowe,

- organizacje pozarządowe (NGO),

- organizacje młodzieżowe,

- stowarzyszenia rodziców,

- inne istotne podmioty.

Osoby fizyczne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie kwalifikują się.

 

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się maksymalnie na 8,7 milionów EUR (5,2 milionów EUR na grupę 1 i 3,5 milionów EUR na grupę 2).

Wnioski należy złożyć do 15 stycznia 2016 r., godz. 12.00 (czasu brukselskiego).

 

Wytyczne wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej: eacea.ec.europa.eu

Źródło: eur-lex.europa.eu

 

 

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa