strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Rozmowy biznesowe

2015-12-04
W Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie (1.12.br) odbyło się przedpołudniowe spotkanie pracodawców współpracujących ze szkołą i warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty. Tematem rozmowy były sprawy związane z kształceniem zawodowym. Kurator oświaty Grażyna Przasnyska przypomniała zebranym najważniejsze kwestie wynikające ze zmian strukturalnych i programowych wprowadzonych w ostatnich latach w kształceniu zawodowym. Podkreśliła znaczącą rolę pracodawców w tym obszarze edukacji oraz możliwość wpływania na to, jakiego absolwenta przygotuje szkoła zawodowa do podjęcia pracy. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz zaplanowania dalszych działań w zakresie rozszerzenia współpracy „Energetyka” z pracodawcami.wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa