strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Spotkanie kuratora oświaty z powiatowymi koordynatorami

2015-12-15
Z inicjatywy warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty Grażyny Przasnyskiej 10 grudnia br. w Olsztynie odbyło się spotkanie z udziałem powiatowych koordynatorów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Podczas zebrania omówiono główne założenia planu działania na najbliższe miesiące. Kurator oświaty przypomniała o roli i znaczeniu doradztwa zawodowego w edukacji ucznia stojącego przed dylematem wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia. Podkreśliła, że większą uwagę należy skierować na rodziców. Szkolny doradca, czy wychowawca klasowy powinni swoim zasięgiem objąć także tę grupę osób przy okazji choćby zebrań w szkole. Jest dużo gotowych materiałów, z których można skorzystać. Musimy pamiętać o tym, czego dowiedzieliśmy się z badania stanu doradztwa zawodowego przeprowadzonego w naszym województwie przez KOWEiZU. Badanie wykazało, że to właśnie rodzic jest pierwszym doradcą dziecka w wyborze szkoły, czy też zawodu – podkreślała kurator. W dyskusji powiatowi koordynatorzy wskazali również na potrzebę takich działań, odwołując się do doświadczeń z pracy z uczniami. Mówiono również o sposobach pozyskiwania z funduszy unijnych środków na doradztwo zawodowe. Podczas spotkania opracowano harmonogram wydarzeń na najbliższy czas. W ramach sieci koordynatorzy spotkają się z doradcami szkolnymi, aby omówić możliwości realizacji spotkań z udziałem rodziców. Kurator oświaty również zachęciła zebranych do propagowania przedsięwzięcia pn. „Zawodowy pracodawca”. Chcemy wraz z wojewódzką specjalną strefą ekonomiczną wyróżniać honorowym tytułem tych pracodawców, którzy w sposób szczególny wspierają szkoły w kształceniu zawodowym – akcentowała kurator oświaty. Powinniśmy mocniej dostrzegać coraz większe zaangażowanie przedsiębiorców we współpracę ze szkołami. Bez ich udziału szkoły nie osiągną zamierzonych celów. Było to kolejne już w tym roku szkolnym spotkanie kurator oświaty z powiatowymi koordynatorami ds. doradztwa zawodowego.

 

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa