strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Pilotażowy Program „Laboratorium”

2016-09-12
Dyrektorzy gimnazjów, wójtowie i przedsiębiorcy z powiatu olsztyńskiego dzisiaj wzięli udział w uroczystej inauguracji pilotażowego Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium”, którego inicjatorami są: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Grzegorz Smoliński oraz Prezes Zarządu ALNEA S.A. Krzysztof Kamiński.

Celem Programu jest wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy oraz udział w wycieczkach zawodoznawczych organizowanych w zakładach pracy różnych branż.


Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie realizacji Programu pomiędzy Kuratorium Oświaty w Olsztynie, W-MSSE oraz ALNEA Sp. z o. o. Następnie w wykładzie pt.: „Rola wycieczek zawodoznawczych w edukacji szkolnej” - Danuta Oleksiak, konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, odniosła się do znaczenia wycieczek zawodoznawczych w procesie kształcenia i wychowania uczniów. W dalszej części spotkania omówiono szczegółowo założenia programu.


Spotkania zakończyło się złożeniem przez wójtów, dyrektorów i przedsiębiorców deklaracji o przystąpieniu do Programu. Pilotaż będzie trwał od listopada 2016 do maja 2017 roku.


wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa