strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Porozumienie o współpracy W-MKO i W-MSSE

2016-09-14
Dzisiaj, podczas konferencji Jak doradzać, jak wybierać, czyli o doradztwie edukacyjno-zawodowym w szkole Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Grzegorz Smoliński podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego na Warmii i Mazurach. Porozumienie zakłada m.in. podejmowanie działań wspierających szkoły w prowadzeniu tego typu kształcenia oraz tworzenie warunków do szerokiej współpracy placówek z pracodawcami.

Dzisiejsza konferencja – powiedział kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki, zwracając się do zebranych, wpisuje się swoim tematem w cykl działań podejmowanych wspólnie przez kuratorium oświaty i strefę ekonomiczną. Podkreślił, iż nie można mówić o kształceniu zawodowym i wyborach ucznia bez udziału doradcy zawodowego, dlatego tak ważna jest współpraca szkolnych doradców z pozostałymi nauczycielami w szkole oraz rodzicami. W ramach wspomagania szkół w zakresie doradztwa zawodowego, zaproponowaliśmy gimnazjom z powiatu olsztyńskiego pilotażowy program „Laboratorium”, który umożliwi uczniom poznanie zawodów w naturalnym środowisku pracy – podkreślił kurator Krzysztof Marek Nowacki.


Konferencja zgromadziła doradców zawodowych, dyrektorów szkół oraz pedagogów z różnych typów szkół. Podczas spotkania mówiono o psychologicznych aspektach decyzji wyboru szkoły przez ucznia. Wskazano istotne elementy doradztwa edukacyjnego skierowanego do uczniów, w tym o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy konferencji zostali również zapoznani z działaniami podejmowanymi przez powiatowych koordynatorów w ramach wojewódzkiej sieci doradztwa zawodowego. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Olsztynie.wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa