strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Monitorowanie liczby uczniów Technikum i ZSZ realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu

2016-11-25
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkól prowadzących kształcenie zawodowe
w województwie warmińsko-mazurskim

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, prowadzone będzie monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.


Celem monitorowania jest ustalenie ilu uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, jak wynika z dokumentacji szkolnej, odbywa zajęcia praktyczne na zasadach dualnego systemu kształcenia, tj. na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (w przypadku uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą (w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej będących młodocianymi pracownikami).


Działanie to będzie prowadzone na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej przez Kuratorów Oświaty w 16 województwach, a wspierane będzie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.


W roku szkolnym 2016/2017 monitorowaniem objętych jest 100% uczniów technikum oraz 100% uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych).


Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Prosimy Państwa o wypełnienie zamieszczonego tam formularza, który będzie dostępny na platformie od godz. 12.00 w dniu 30.11.2016 r. do 15.12.2016 r. Wcześniej arkusz będzie dostępny w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Arkusze zostaną przypisane wszystkim szkołom znajdującym się w bazie NPSEO.

P
rzeprowadzenie monitorowania będzie odbywało się wg poniższego harmonogramu:

- od 30.11.2016 r. do 15.12.2016 r. Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów szkół

- od 16.12.2016 r. do 19.12.2016 r. Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie
- 20.12.2016 r. Monitorowanie uzupełniające dla szkół, które zgłosiły problemy dotyczące wypełniania ankiet.
- od 21.12.2016 r. do 22.12.2016 r. Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie (bez wizyty w szkole).

Poniżej adresy do:
- arkusza monitorowania: men.gov.pl
- logowania do platformy SEO: www.npdyrektorzy.pl
- rejestracja szkoły na platformie SEO (z odnośnikiem: Wskazówki służące do rozwiązywania problemów): www.seo2.npseo.pl

Osoby do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Olsztynie odpowiedzialne za monitorowanie:
w technikach – starszy wizytator Grażyna Dywańska dywanska@ko.olsztyn.pl
w zasadniczych szkołach zawodowych – starszy wizytator Renata Iłeczko rileczko@ko.olsztyn.pl

Z poważaniem,
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty


wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa