strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Rok Szkoły Zawodowców

2014-11-04

Rok szkolny 2014/2015 to Rok Szkoły Zawodowców. O tym, jakie wyzwania stoją przed szkołami zawodowymi, jak w szerszym zakresie niż dotychczas promować szkolnictwo zawodowe dyskutowano 27 października br., w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, podczas konferencji, zorganizowanej z inicjatywy starosty ełckiego Krzysztofa Piłata oraz dyrektora ośrodka Michała Jodko.  Honorowym gościem spotkania była minister edukacji narodowej Joanna Kluzik - Rostkowska. Pani minister przybliżyła zebranym założenia Roku Szkoły Zawodowców, akcentując te działania, które powinny być podjęte w szkołach oraz w środowiskach lokalnych. Podkreśliła, że bez włączenia pracodawców w proces kształcenia zawodowego, nie można osiągnąć sukcesu. Szkoły zawodowe muszą współpracować z pracodawcami, aby sprostać oczekiwaniom rynku pracy. Pani minister powiedziała, że planowane działania w zakresie zmian w kształceniu zawodowym mają charakter systemowy i są rozłożone w czasie. Obraz szkolnictwa zawodowego w województwie warmińsko -mazurskim przedstawiła Grażyna Przasnyska warmińsko - mazurski kurator oświaty. Pani kurator odniosła się do najpopularniejszych zawodów wybieranych przez absolwentów gimnazjów. Ponadto przedstawiła przykłady innowacyjnych działań nauczycieli ze szkół zawodowych, którzy nie tylko są autorami programów nauczania zawodów, ale też opracowują podręczniki do kształcenia zawodowego. Kurator Grażyna Przasnyska podjęła również temat dotyczący modułowych programów nauczania, zachęcając szkoły do ich wdrażania. W programach o takiej strukturze występuje integracja treści teoretycznych i praktycznych; nie ma podziału na zajęcia praktyczne i teoretyczne, co jest niezwykle ważne w nauce zawodu. W debacie na temat potrzebnych zmian w kształceniu zawodowym głos zabrali: starosta ełcki, przedstawiciel pracodawców, konsultanci ośrodka doskonalenia nauczycieli oraz obecni na konferencji dyrektorzy szkół z Ełku i powiatów sąsiedzkich. Mocno wybrzmiał głos dotyczący konieczności dostosowywania oferty kształcenia w szkołach do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzmocnienia działań w zakresie doradztwa zawodowo edukacyjnego już od gimnazjum. Po konferencji mister edukacji narodowej Joanna Kluzik - Rostkowska oraz zaproszeni goście odwiedzili Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja.

Konferencja w Ełku była pierwszą z cyklu konferencji, które odbędą się w naszym województwie w związku z Rokiem Szkoły Zawodowców. Już niebawem tj. 6 listopada br. podobne spotkanie z udziałem dyrektorów szkół zawodowych odbędzie się w Olsztynie.

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa