strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Praktyka, doświadczenie, współpraca

2014-11-07

Podczas konferencji, jaka odbyła się 6 listopada br. w Olsztynie w ramach Roku Szkoły Zawodowców w gronie dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących, instytucji oświatowych oraz pracodawców dyskutowano o najważniejszych sprawach związanych z kształceniem zawodowym. Organizatorami spotkania byli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jacek Protas marszałek województwa, witając zebranych, przypomniał o dotychczas wydatkowanych na szkolnictwo zawodowe środkach finansowych z EFS. O tym zaś, jak wygląda kształcenie zawodowe w naszym województwie mówiła Grażyna Przasnyska warmińsko-mazurski kurator oświaty. Cieszy mnie – podkreśliła na wstępie swojego wystąpienia - że w województwie warmińsko-mazurskim nie ma drastycznego spadku zainteresowania szkołami zawodowymi ze strony absolwentów gimnazjów, a nawet w porównaniu z poprzednim rokiem więcej uczniów wybrało zasadniczą szkołę zawodową. Niewątpliwie druga rzecz, o której trzeba powiedzieć to fakt, że nasze szkoły zawodowe nieustannie zmieniają się, a niektóre z nich prezentują już dziś najwyższy poziom, jeśli chodzi o bazę dydaktyczną.

Kurator odniosła się także do szczegółowych danych statystycznych, charakteryzujących sieć szkół zawodowych na Warmii i Mazurach. Wskazała na przykłady dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego. Przedstawiła również założenia systemowych działań zapowiedzianych przez resort edukacji w związku z Rokiem Szkoły Zawodowców. Wojewódzki koordynator ds. doradztwa zawodowego Danuta Oleksiak (WMODN w Elblągu) przedstawiła wystąpienie na temat znaczenia doradztwa zawodowego w edukacji szkolnej. Przypomniała zadania, jakie ciążą na szkołach w tym zakresie oraz poinformowała o zasadach funkcjonowania portalu tematycznego na stronie KOWEZiU.

W dalszej części konferencji zebrani wysłuchali wystąpienia Jolanty Jagiełło - Kaczan przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego na temat przewidywanych zasad wsparcia kształcenia zawodowego ze środków unijnych w perspektywie czasowej 2014-2020. Podczas konferencji nie zabrakło głosu samych dyrektorów szkół. Panie dyrektorki Anida Samoraj (Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie), Barbara Ciechorska (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu) oraz Jolanta Kłoczewska (Szkoła Policealna im. prof. Religi w Olsztynie) podzieliły się z pozostałymi uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami we wprowadzaniu nowych zawodów.

Wszystkie osoby zabierające głos podkreśliły, że dziś dyrektor szkoły zawodowej musi dobrze znać rynek pracy, wsłuchiwać się w jego potrzeby i dostosowywać do nich ofertę kształcenia. Aby przyciągnąć uczniów, słuchaczy do szkoły, każda z nich musi być atrakcyjna. Musi wyposażyć absolwenta nie tylko w umiejętności wynikające z podstawy programowej w danym zawodzie, ale też stworzyć mu okazję do zdobywania innych kompetencji za sprawą dodatkowych kursów zawodowych, udziału w projektach, odbywania ciekawych praktyk u pracodawców, poznawania rynku pracy. Bez współpracy z zakładami pracy i przedsiębiorcami nie można osiągnąć sukcesu w kształceniu zawodowym.

Grażyna Przasnyska na zakończenie konferencji poinformowała zebranych o najbliższych działaniach kuratora oświaty w ramach Roku Szkoły Zawodowców w województwie warmińsko-mazurskim.wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa