strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Wojewódzka konferencja „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole”

2014-12-08
W ramach Roku Szkoły Zawodowców doradcy zawodowi, pedagodzy oraz nauczyciele realizujący zadania związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym w gimnazjum spotkali się 1 grudnia br. w Olsztynie, na konferencji zorganizowanej w ramach grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Tematem wszystkich wystąpień było doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole. Dr Danuta Oleksiak - wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego (Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu) w pierwszym wystąpieniu przedstawiła podstawy prawne, które zobowiązują szkoły do realizacji tego zadania. Ponadto odniosła się szczegółowo do pytań: czym jest doradztwo edukacyjno-zawodowe, na czym polega przygotowanie ucznia do planowania dalszej ścieżki edukacyjnej, kto realizuje zadanie w szkole, a przede wszystkim, jaki jest cel tych działań. Z kolei dr Irena Sorokosz, psycholog (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu) przedstawiła rys psychologiczny ucznia gimnazjum, wskazując na dynamikę rozwoju psychospołecznego gimnazjalisty. Omówiła czynniki wpływające na kształtowanie się tożsamości młodego człowieka. O wieloaspektowości doradztwa edukacyjno-zawodowego i rozwiązaniach metodycznych mówiła Irena Poździech, konsultant WMODN w Elblągu. Podczas konferencji dużo uwagi poświęcono doradztwu edukacyjno-zawodowemu w praktyce szkolnej. Ten temat przedstawiła Danuta Oleksiak. Z ramienia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Barbara Antczak, dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki zapoznała zebranych z założeniami Roku Szkoły Zawodowców oraz omówiła regulaminy konkursów organizowanych przez MEN pn. „Szkoła zawodowa – mój wybór”, zachęcając szkoły do udziału. Uczestnicy konferencji otrzymali materiały do wykorzystania w codziennej pracy z uczniem.

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa