strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Porozumienie kuratora oświaty i specjalnej strefy ekonomicznej

2015-03-19

Wspólne działania na rzecz jakości i rozwoju kształcenia zawodowego na Warmii i Mazurach – tak najkrócej można określić cel porozumienia o współpracy Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które zostało podpisane w Olsztynie. Wydarzenie miało miejsce podczas konferencji DOBRY WYBÓR – LEPSZY START. Wspieranie ucznia gimnazjum w wyborze kierunku kształcenia i planowaniu kariery zawodowej wśród gimnazjalistów, poświęconej doradztwu zawodowemu w gimnazjum. Strony porozumienia zobowiązały się m.in. do podejmowania spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w naszym województwie oraz upowszechniania i doskonalenia współpracy szkół i pracodawców. Na zaproszenie kuratora oświaty Grażyny Przasnyskiej na konferencję przybyli dyrektorzy gimnazjów, doradcy zawodowi, pedagodzy oraz rodzice gimnazjalistów. Wystąpienia dotyczyły znaczenia doradztwa zawodowego w planowaniu kariery szkolnej ucznia. Grażyna Przasnyska przedstawiła zebranym działania, jakie podjęła w celu utworzenia sieci doradztwa zawodowego w województwie. Kurator podkreśliła, że doradztwo zawodowe jest statutowym zadaniem szkoły. Prezes W-MSSE Marek Karólewski odniósł się do oczekiwań pracodawców w zakresie przygotowania ucznia do praktycznej  nauki zawodu. Danuta Oleksiak konsultant wojewódzki z W-MODN w Elblągu oraz Roman Michalski z PP-P w Braniewie mówili o doradztwie zawodowym jako procesie, wskazując na występujące w nim elementy, w tym  relacje szkoła–dom oraz wykazując jego psychologiczno-pedagogiczny aspekt. Jako przykład dobrych praktyk zaprezentowano film promujący kształcenie w szkole zawodowej przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Lubawie. Konferencja została zorganizowana w ramach Roku Szkoły Zawodowców.


wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa