strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

W kierunku dobrej szkoły

2015-04-21
Dziś (21.04.) Grażyna Przasnyska warmińsko-mazurski kurator oświaty wzięła udział w konferencji „W kierunku dobrej szkoły”, organizowanej w Ełku przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z udziałem Joanny Berdzik podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Głównym tematem spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych były refleksja i dzielenie się doświadczeniem w zakresie prowadzenia dialogu edukacyjnego w regionie i wykorzystywania nowych form wspierania szkół i placówek w podnoszeniu jakości pracy. Podczas konferencji kurator oświaty przedstawiła działania, jakie podejmuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie wspomagania dyrektorów szkół i nauczycieli. Warmińsko-mazurski kurator oświaty w wystąpieniu skoncentrowała się na obszarach wynikających z zadań ustawowych organu nadzoru pedagogicznego, podkreślając jednocześnie, że forma i zakres wspierania uzależnione są od rozpoznanych potrzeb. Kurator oświaty akcentowała konieczność włączania w działania podnoszące jakość edukacji partnerów zewnętrznych szkoły, jak choćby w przypadku kształcenia zawodowego lokalnego środowiska przedsiębiorców. Na jakość edukacji wpływ ma – mówiła Grażyna Przasnyska - nie tylko sam proces kształcenia, ale wiele czynników, m.in.: współpraca z rodzicami, atmosfera w szkole, środowisko zewnętrzne, doskonalenie zawodowe nauczycieli, warunki nauki oraz osobiste zaangażowanie samych uczestników procesu. Wspomaganie dziś – to także sięganie po nowe narzędzia komunikacji, wykorzystywanie dostępnych mediów w celu szybkiego przekazania informacji, bo ta jest najważniejsza i stanowi podstawę do działania dla szkoły, nauczyciela, czy rodzica – akcentowała kurator. Podczas konferencji dyrektorzy ełckich szkół wskazywali przykłady dobrych praktyk w zakresie wspomagania nauczycieli, odnosząc się do własnych doświadczeń.wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa