strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Uczeń, szkoła, pracodawca - możliwości i wyzwania

2015-05-25

Dziś (25 maja br.) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja Uczeń, szkoła, pracodawca - możliwości i wyzwania. Wzięli w niej udział: pracodawcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, doradcy zawodowi, przedstawiciele samorządu terytorialnego - organów prowadzących szkoły, rzemiosła, uczelni wyższych, a także honorowi goście, m.in. Marian Podziewski wojewoda warmińsko-mazurski oraz Anna Wasilewska członek Zarządu Województwa. Organizatorami konferencji byli Grażyna Przasnyska warmińsko-mazurski kurator oświaty oraz Marek Karólewski prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wystąpienia wszystkich prelegentów dotyczyły kształcenia zawodowego w kontekście oczekiwań pracodawców i konieczności dostosowywania oferty do potrzeb rynku pracy. Na wstępie swojej wypowiedzi kurator oświaty Grażyna Przasnyska odniosła się do struktury szkolnictwa na Warmii i Mazurach. Podkreśliła utrzymującą się w ostatnich latach w naszym województwie tendencję stałego zainteresowania gimnazjalistów wyborem szkoły zawodowej. Zwróciła uwagę, wskazując przykłady, na wypracowane dotychczas dobre praktyki w zakresie współpracy szkół z pracodawcami. Kurator zaakcentowała kierunki działań na najbliższy czas: Potencjał pracodawców i ich zainteresowanie przygotowaniem przyszłych kadr we współpracy ze szkołami – o czym mnie przekonują własne obserwacje, rozmowy z przedstawicielami firm, zakładów pracy, wizyty w powiatach – to największy kapitał, którym dysponujemy. Jestem przekonana – mówiła kurator- że dziś na tej sali znajdują się te osoby, które wraz ze mną chcą wspierać rozwój szkolnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach. Podczas konferencji podpisano List Intencyjny w sprawie uruchomienia inicjatywy na rzecz powołania i rozwoju „Warmińsko-Mazurskiego Klastra Edukacyjnego” (sygnatariuszami listu zostali: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Samorząd Województwa, Konwent Powiatów Województwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyńska Loża BBC, Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” na Warmii i Mazurach oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła Przedsiębiorczości). O tym, jakie są oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników, mówił Mirosław Hiszpański, przedstawiciel prywatnych pracodawców, podkreślając, jak coraz częściej ważniejsze przy rekrutacji do pracy stają się kompetencje społeczne niż wyuczony zawód. Działalność Izby Rzemiosła w obszarze kształcenia zawodowego przedstawił wiceprezes Izby Krzysztof Trzciński. Zebrani mogli też dowiedzieć się o możliwościach finansowania działań związanych ze szkolnictwem zawodowym z RPO dla naszego województwa.

Podczas konferencji organizatorzy przedstawili zasady nowego konkursu dla szkół pn. ”Zawodowy pracodawca” oraz „Zawodowy mistrz”, którego celem jest wyróżnianie honorowym tytułem pracodawców oraz osób mających duże osiągnięcia w pracy z młodzieżą w zakresie nauki zawodu.

Na zakończenie spotkania nagrodzono laureatów etapu wojewódzkiego Konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” Fundatorami nagród były dwie strefy ekonomiczne obejmujące nasze województwo: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
fot. Karol Krupa


wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa