strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Wykorzystywanie małoletnich do żebractwa stanowi szczególną formę przemocy

2015-07-24

Podczas wakacji dzieci częściej wykorzystywane są do żebractwa. W wielu przypadkach odpowiedzialne są za to grupy przestępcze handlujące ludźmi – ostrzega Rzecznik Praw Dziecka. Szczególnie latem, żebrzące dzieci spotkać można na ulicach dużych miast, w miejscowościach wypoczynkowych, pod kościołami i centrami handlowymi. Proszą przechodniów o pieniądze, odrzucając inną pomoc, np. w postaci pożywienia. Wśród nich są również osoby niepełnosprawne.

Małoletni to często ofiary zorganizowanych grup, dla których żebractwo z ich udziałem jest stałym źródłem dochodu. Niekiedy dzieci są celowo okaleczane przez sprawców, którzy w ten sposób chcą zwiększyć zyski płynące z tego procederu.

Rzecznik przypomina, że zjawisko to narusza podstawowe prawa dziecka, a w szczególności do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją i każdym innym złym traktowaniem, które zagwarantowane są m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji o Prawach Dziecka.

Opracowano na podstawie informacji udostępnionych na stronie Biura Rzecznika Praw Dziecka: brpd.gov.pl


wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa