strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Komunikaty

2017-02-09

Program stypendialny „Marzenie o Nauce”

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC informuje, że w ramach programu „Marzenie o Nauce” będzie prowadziła od 15 lutego do 31 marca 2017 r. nabór kandydatów do stypendium naukowego.
2017-01-09

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

Informujemy, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez (...)
2016-11-04

Informacja o Zjeździe Założycielskim Ogólnopolskiego Porozumieniu Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole” i Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapraszają na Zjazd Założycielski Ogólnopolskiego Porozumieniu Rad Rodziców. Więcej informacji można uzyskać pod adresem internetowym

http://www.radyrodzicow.pl/index.php/90-oprr/216-zjazd-zalozycielski-ogolnopolskiego-porozumienia-rad-rodzicow

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się pod nr tel.602 694 951.


Sporządziła: Jolanta Marcinkiewicz

jmarcinkiewicz@ko.olsztyn.pl

tel. 89 523 25 33

 

2016-07-28

Wyprawka szkolna w 2016 roku

 

Panie/Panowie

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,

Wójtowie Gmin,

Dyrektorzy Szkół

województwa warmińsko-mazurskiego

 

Uprzejmie informuję, że dnia 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. poz. 1045) oraz Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji programu i zakresem przyznawanej pomocy, poinformowanie dyrektorów szkół o przyjęciu programu oraz o konieczności przekazania rodzicom uczniów informacji o możliwości skorzystania z pomocy.

 

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

Wojciech Cybulski

 

2016-07-20

Dzwonek na obiad

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcję dożywania dzieci w polskich szkołach. Temu właśnie służy program Fundacji „Być Bardziej”, która do 20 września br. czeka na zgłoszenia na rok szkolny 2016/2017.
2016-03-03

Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy oświatowej Eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielają rodzicom szczegółowych informacji na temat rozpoczęcia edukacji dzieci.
2015-07-15

Nowy portal www.naszaedukacja.men.gov.pl

Minister Edukacji Narodowej Pani Joanna Kluzik-Rostkowska zaprasza rodziców, uczniów, nauczycieli, dyrektorów, samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji do odwiedzenia uruchomionego portalu www.naszaedukacja.men.gov.pl oraz aktywnej debaty o kształcie polskiej edukacji.

Zaproszenie w linku
2015-06-26

Darmowe podręczniki w roku szkolnym 2015/2016

Szanowni Państwo Rodzice

Informację na temat darmowych podręczników dla uczniów klasy I, II i IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjów znajdziemy na stronie MEN

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa