strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Program stypendialny „Marzenie o Nauce”

2017-02-09
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC informuje, że w ramach programu „Marzenie o Nauce” będzie prowadziła od 15 lutego do 31 marca 2017 r. nabór kandydatów do stypendium naukowego. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie klas trzecich gimnazjów zamieszkujący na stałe w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Stypendia przyznawane są kandydatom, którzy uzyskali semestralną średnią ocen co najmniej 4,5 (lub są laureatami i/lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych), a dochód w ich rodzinach nie przekracza 900 zł netto na osobę. Program adresowany jest do uczniów, których marzeniem jest nauka w II Liceum Ogólnokształcącym im. I. K. Gałczyńskiego w Olsztynie. Stypendium obejmuje trzy lata nauki w liceum i zapewnia: zakwaterowanie i wyżywienie w bursie, podręczniki i pokrycie opłat szkolnych, dodatkowe lekcje języków obcych, wyjazdy na ferie zimowe i letnie, a także indywidualną opiekę Koordynatora Regionalnego EFC i psychologa.

Regulamin stypendium oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.efc.edu.plwróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa