strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów

2016-09-16
Polskie Towarzystwo Historyczne, które od przeszło czterdziestu lat jest organizatorem Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, będzie od bieżącego roku szkolnego organizować również Olimpiadę Historyczną Gimnazjalistów. Wsparcia finansowego przedsięwzięciu udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży gimnazjalnej.


Organizatorzy dołożyli starań, aby Olimpiada różniła się od innych konkursów historycznych, dlatego oprócz rzetelnej wiedzy merytorycznej uczestnicy będą mogli w trakcie eliminacji zaprezentować również umiejętności związane z pisaniem prac historycznych oraz własne przemyślenia na temat wybranych lektur historycznych.


Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów ma charakter zawodów indywidualnych realizowanych zgodnie z regulaminem i terminarzem Olimpiady w czasie trzech etapów – szkolnego, okręgowego i centralnego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.gimnazjum.olimpiadahistoryczna.plwróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa