strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim

Na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15, poz. 64) Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w dniu 10 listopada 2015 r. Zarządzeniem Nr 48 powołał przewodniczącego, 8 zastępców przewodniczącego oraz 87 członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim. Kadencja powołanej komisji trwać będzie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli –
Dorota Zelent
nauczyciel w Gimnazjum Nr 14 w Olsztynie

Sekretarz komisji – Monika Buczek
starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Olsztynie
tel. 89 523 26 04

 

Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli - Danuta Kryszałowicz
starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie
tel. 89 523 22 74

Zastępca Rzecznika - Elżbieta Wąsowska
starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie

tel. 89 523 27 80

Zastępca Rzecznika - Danuta Ustianowska
 starszy wizytator w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Elblągu
tel. 55 232 46 99

Zastępca Rzecznika - Dorota Cichosz
 starszy wizytator w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Ełku

tel. 87 732 85 67

 


wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa