strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Akty prawne obowiązujące

2014-02-07

Akty prawne obowiązujące:

 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.) – art. 9 ust. 1.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1264).

Akualizacja: 20 września 2016 r.


Sporządziła: Lidia Łaszyn
tel. 89 / 523-24-13
e-mail: llaszyn@ko.olsztyn.pl


wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa