strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Komunikaty

2016-08-31

Seminarium „Edukacja ekonomiczna, postawy przedsiębiorcze oraz aktywność w ramach ekonomii społecznej w szkole"

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie zaprasza na bezpłatne seminarium dla nauczycieli wszystkich typów szkół pt. „Edukacja ekonomiczna, postawy przedsiębiorcze oraz aktywność w ramach ekonomii społecznej w szkole” realizowane w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty.
2016-07-20

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli - Akademia Pierwszej Pomocy z Wrocławia (app.edu.pl) organizuje w ramach grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy”.
2016-06-23

Ogólnopolski projekt „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza na ogólnopolskie warsztaty edukacyjne, organizowane w ramach projektu „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”. Celem warsztatów jest prezentacja nowoczesnych technologii oraz form działania, których zastosowanie wzmocni kompetencje uczestników w pracy krajoznawczej z różnymi pokoleniami turystów.
2016-06-02

Ogólnopolska Konferencja Szkoły Uczącej Się „Pokaż mi, jakie są kryteria sukcesu, a będę lepiej się uczyć”

Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Szkoła Ucząca Się zaprasza dyrektorów szkół i nauczycieli do udziału w Konferencji „Pokaż mi, jakie są kryteria sukcesu, a będę lepiej się uczyć”.
2016-04-25

XVI Ogólnopolski Zlot Nauczycieli Internautów

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza w dniach 25-29 maja 2016 r. na spotkanie integracyjno-szkoleniowe skierowane do wszystkich sympatyków OSKKO, uczestników dyskusji na Forum OSKKO, weteranów, „nowalijek”, a także osób, które chcieliby zabrać za sobą.
2016-03-30

Konferencja edukacyjna EDUcamp z mocą zmieniania świata

Ashoka, Fundacja BGK i Szkoły z mocą zmieniania świata zapraszają w dniu 31 marca 2016 r. na konferencję skierowaną do dyrektorów szkół, nauczycieli, a także grona osób zainteresowanych tematyką edukacyjną.
2016-02-26

Ogólnopolska Konferencja „O edukacji inaczej”

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają w dniach 7-8 kwietnia 2016 r. na konferencję KOMU I DO CZEGO POTRZEBNA JEST SZKOŁA - O EDUKACJI INACZEJ.
2016-02-12

Konferencja naukowa „Język edukacji. Język w edukacji”

Instytut Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zaprasza w dniach 21 i 22 kwietnia 2016 r. na VI edycję w cyklu konferencji naukowych „Nowe zjawiska w języku, tekście, komunikacji”.
2016-02-04

Wykłady dla nauczycieli

Zachęcamy Państwa do udziału w otwartych wykładach dla uczniów i nauczycieli organizowanych przez Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa