Struktura Organizacyjna

Zarządzenie nr 210 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Statut Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Zarządzenie nr 65 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Olsztynie

 
Podpisał: Karol Krupa
Dokument z dnia: 24.10.2017
Dokument oglądany razy: 10 837
Opublikował: Karol Krupa
Publikacja dnia: 24.10.2017
 
wydruk z dnia: 28.02.2021 // http://www.ko.olsztyn.pl/bip/