mapa strony   |   kontakt   |


Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły

Organ prowadzący może zamieścić również ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego kuratorium oświaty. Powyższe wynika z § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r, w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.). Za treść publikowanego ogłoszenia odpowiada organ prowadzący. Publikowane ogłoszenie powinno zawierać pieczęć i podpis organu prowadzącego.


_____________________________________________________________________


Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie

Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Węgorzewie

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.T. Kościuszki w Jonkowie

Dyrektor Miejskiego Przedszkola "Bajka" w Ełku

Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich w Iławie

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłońskich

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłońskich

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi

Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy

Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Prostkach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kajki w Budrach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks.Jana Twardowskiego w Rumianie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu

Dyrektor Przedszkola nr 29 w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników polskich w Galinach

Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Korszach

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Korszach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Bohaterów Września w Radziejach

Dyrektor Przedszkola nr 13 w Elblągu

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruszkowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku

Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Iławie

ELBLĄG - Dyrektor Przedszkola nr 6, Przedszkola nr 21, Przedszkola nr 29, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły Podstawowej nr 25, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, IV Liceum Ogólnokształcącego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1

Dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim

Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim

Dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonii

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młynarach

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach

Dyrektor Przedszkola w Młynarach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogajnach

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bartach

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzykach

Dyrektor Zespołu Szkół w Zalewie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rogajnach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

Dyrektor Przedszkola w Młynarach

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruklankach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach

Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krotoszynach

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródkach

Dyrektor placówki oświatowej - Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Milejewie

Dyrektor Przedszkola w Młynarach

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Mazurki” w Prostkach

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Krotoszynach
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Karol Krupa
Dokument z dnia: 27.06.2016
Dokument oglądany razy: 16 879
Opublikował: Krzysztof Salwowski
Publikacja dnia: 03.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl