mapa strony   |   kontakt   |


ZakończoneWyniki postępowania przetargowego

______________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19 czerwca 2017 r.w postępowaniu przetargowym na usługę organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Polska niezwykła”

Zawiadomienie o wynikach postępowania - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Polska niezwykła”

______________________________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania (ogłoszenie nr 61579 -2017 z dnia 2017-04-07 r.)

______________________________________________________________________________________________

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Polska niezwykła”


Sprostowanie treści ogłoszenia

W ogłoszeniu jest:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/04/2017 Godzina: 10:00
_____
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 18/04/2017 (dd/mm/rrrr) Godzina10:30

Powinno być: Zgodnie z treścią siwz
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/04/2017 Godzina: 10:00
_____
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 21/04/2017 (dd/mm/rrrr) Godzina10:30  

1. OGŁOSZENIE

2. SIWZ

3. Formularz oferty - załącznik nr 1

4. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - załącznik nr 2

5. Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5

6. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 6

7. Projekt umowy - załącznik nr 3

8. Wyjaśnienia treści SIWZ

9. Krainy geograficzne jakimi posługuje się Zamawiający przy wskazywaniu miejsca organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

10. Wyjaśnienia treści SIWZ 2

11. Wyjaśnienia treści SIWZ 3

12. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

13. Informacja z otwarcia ofert

___________________________________________________________

61530 - 2017 - Olsztyn: Szkolenie nt. „Sytuacja kryzysowa w szkole”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

5. Załącznik nr 3 - Wykaz osób

6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

8. Informacja o otwarciu ofert

9. Zawiadomienie o wynikach

___________________________________________________________

61579 - 2017 - Olsztyn: Szkolenie nt. Czytanie w procesie kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

5. Załącznik nr 3 - Wykaz osób

6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

8. Informacja o otwarciu ofert

___________________________________________________________

Ogłoszenie nr 33638 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.

Olsztyn: Konferencja nt. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

1. OGŁOSZENIE

2. SIWZ

3. Formularz oferty - załącznik nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2

5. Wykaz osób - załącznik nr 3

6. Informacja o przynależności lub jego braku do grupy kapitałowej - załącznik nr 4

7. Wzór umowy - załącznik nr 5

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9. Informacja dotycząca przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Zawiadomienie o wynikach

___________________________________________________________

Ogłoszenie nr 33428 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.

Olsztyn: Szkolenia w zakresie edukacji przez szachy

1. OGŁOSZENIE

2. SIWZ

3. Formularz oferty - załącznik nr 1

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3

6. Informacja o przynależności lub jego braku do grupy kapitałowej - załącznik nr 4

7. Wzór umowy - załącznik nr 5

8. Informacja dotycząca przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Zawiadomienie o wynikach

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Karol Krupa
Dokument z dnia: 17.05.2017
Dokument oglądany razy: 2 436
Opublikował: Krzysztof Salwowski
Publikacja dnia: 19.06.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl