mapa strony   |   kontakt   |


Skargi i wnioski

Informacja o przyjęciach skarg i wniosków w Kuratorium Oświaty w Olsztynie

 

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty i Wicekurator Oświaty, a w przypadku ich nieobecności osoby przez nich wyznaczone, przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika sekretariatu (kontakt: piętro 3A, pokój nr 382, tel. 89/523 26 00, 89/527 22 50, fax 89/527 27 21, e-mail: ko@ko.olsztyn.pl) w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00.

 

Kuratorium Oświaty załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości. Skargi nienależące do kompetencji Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty podlegają przekazaniu do właściwych organów, co może wpłynąć na wydłużenie terminu ich załatwienia.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Skargi i wnioski do Kuratorium Oświaty można składać:

Drogą pisemną na adres

Kuratorium Oświaty

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

10 – 959 Olsztyn

Pisma można również przesłać faksem pod nr 89/527 27 21

Pocztą elektroniczną na adres ko@ko.olsztyn.pl

Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl )

Interesanci zgłaszający się osobiście przyjmowani są w siedzibie Kuratorium Oświaty w pokoju nr 382 (piętro 3A):

– w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 16.00

– od wtorku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

 

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2096) Dział VIII „Skargi i wnioski".

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krupa Karol
Dokument z dnia: 13.02.2014
Dokument oglądany razy: 4 629
Opublikował: Krzysztof Salwowski
Publikacja dnia: 21.11.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl