strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Strona główna

2013-10-02

Konferencja „O jakość edukacji w województwie warmińsko-mazurskim”

22 października 2013 r. w ZSO Nr 4 w Olsztynie, ul. Turowskiego 3, o godz. 10.30 odbędzie się konferencja O jakość edukacji w województwie warmińsko-mazurskim. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie  rozwijających kompetencje kluczowe dzieci".

Adresaci konferencji: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, przedstawiciele JST.

 

2013-10-01

Unia Europejska zmienia Warmię i Mazury – weź udział w konkursie !

Jesteś gimnazjalistą i uczysz się w województwie warmińsko-mazurskim? Czy zauważyłeś zmiany, jakie zaszły na Twoim podwórku, w Twojej szkole, Twojej okolicy – czyli na Warmii i Mazurach, dzięki funduszom z Unii Europejskiej?

2013-09-24

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym organizowanym z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego zaprasza uczniów gimnazjów z terenu miasta Olsztyn do udziału w konkursie plastycznym pn. „Zdrowie psychiczne naszych dziaDków i dziaTek". Pracę należy wykonać w formacie A3 techniką malarską ( farby, kredki, pastele, ołówki, pisaki, itp.).
2013-09-19

Narodowy Program Rozwoju Sportu "Polski Sport 2024"

Rok szkolny 2013-2014 będzie „Rokiem szkoły w ruchu”. Stowarzyszenie POLSKI SPORT 2024 zaprasza do udziału w Narodowym Programie Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2024. 
2013-09-19

Regionalny Konkurs Grantowy 2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza organizacje pozarządowe, gminne domy kultury, gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców do udziału w „Regionalnym Konkursie Grantowym” w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
2013-09-17

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza szkoły prowadzące kształcenie w zawodach do udziału w powszechnym monitorowaniu procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, które rozpoczęło się 10 września 2013 r.

Dyrektorzy szkół otrzymają drogą elektroniczną zaproszenie do udziału w powszechnym monitorowaniu PPKZ. Do dnia 17 września 2013 r. zainteresowani będą mogli zgłosić udział swojej szkoły/zespołu szkół w powszechnym monitorowaniu wypełniając formularz zgłoszeniowy.

2013-09-13

Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – VI edycja

Nabór wniosków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, budżetu Państwa i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie trwał w okresie 16 września – 2 października 2013 r.
2013-09-09

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w imieniu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, serdecznie zachęcamy szkoły prowadzące kształcenie w zawodach do udziału w powszechnym monitorowaniu procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, które rozpocznie się 10 września 2013r.

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa