strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Strona główna

2013-09-05

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej,
uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO".

2013-08-30

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2013 / 2014

 

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się z Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Zespół Szkół Zawodowych ma długą  tradycję sięgającą 1957 roku, kiedy w Gwiździnach koło Nowego Miasta Lubawskiego powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego (SPR)...

List Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,

 

Rozpoczęcie roku szkolnego jest okazją do przypomnienia, iż głównym celem oraz zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie, a zatem oprócz nauki także kształtowanie postaw, wpajanie wartości, rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego...

 

czytaj więcej

2013-09-03

Konkurs grantowy Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego „Na dobry początek !”

Fundacja BGK  im. Jana K. Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków  w VI edycji konkursu grantowego  „Na dobry początek !” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku  2-5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. O dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. złotych mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, przedszkola publiczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2013 r.


 

2013-09-05

Narady Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z udziałem dyrektorów szkół i placówek

W dniach 27-29 sierpnia 2013 r. w Ełku, Olsztynie i Elblągu warmińsko-mazurski kurator oświaty Grażyna Przasnyska spotkała się z kadrą kierowniczą szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego na naradach poprzedzających rozpoczęcie nowego roku szkolnego.  W spotkaniach wzięło udział 860 dyrektorów.  Głównym tematem wystąpienia kurator oświaty były kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa