strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Komunikaty

2015-06-23

Ważne informacje dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – przydatne linki do broszur i stron internetowych

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty informuje, że Minister Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną realizuje Akcję „Bezpieczna Woda”.
2015-06-23

List Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji wakacji letnich 2015 r.

Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice

Szanowni Nauczyciele

Całemu Gronu Pedagogicznemu życzę aktywnych i radosnych wakacji oraz dziękuję za dotychczasowy wysiłek. Wśród licznych obowiązków, jakie spoczywają na nauczycielach, pedagogach szkół i placówek wychowawczo-opiekuńczych, jest zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży. Szczególnie teraz, w okresie poprzedzającym wakacje, zwracam się do Państwa z apelem o poświęcenie tej sprawie znaczącej uwagi. Proszę uczulić dzieci i młodzież na niebezpieczeństwa, z jakimi mogą się zetknąć podczas zabaw na akwenach wodnych czy w lasach. Wskazane jest odbycie z uczniami rozmów poświęconych bezpiecznym sposobom spędzania wolnego czasu. Warto zadbać o to, aby przed wakacjami odbyły się w szkołach spotkania z przedstawicielami straży pożarnej i policji.

Niech wakacje letnie będą dla Państwa czasem dobrego wypoczynku.

Drodzy Uczniowie

Niebawem rozpoczną się w naszym województwie wakacje letnie. Z tej okazji życzę Wam sprzyjającej aury oraz bezpiecznego wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi skorzystanie w pełni z uroków lata, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Cieszcie się swobodą, zabawą, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Odpoczywając, pamiętajcie jednak o bezpieczeństwie swoim i innych osób, zachowajcie ostrożność, zwłaszcza podczas zabaw, czy uprawiania wszelkiego rodzaju dyscyplin sportowych, bądźcie zawsze widoczni na drodze. Zachęcam do noszenia elementów odblaskowych nie tylko w terenie niezabudowanym. Zawiadamiajcie swoich rodziców i opiekunów jeżeli cokolwiek Was zaniepokoi. Wracajcie do szkolnych obowiązków zdrowi, pełni nowej energii, uśmiechnięci i wypoczęci.

Szanowni Rodzice

Wakacje to czas zwiększonej aktywności naszych dzieci, a w związku z tym odpowiedzialności nas dorosłych za ich bezpieczeństwo, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i wtedy, gdy wypoczywają poza domem.

Apeluję do rodziców, aby nie pozostawiali dzieci bez opieki, by czas im poświęcony uznali za najważniejszy w codziennym zabieganiu.

Zachęcam Państwa do sprawdzania wiarygodności organizatorów wypoczynku Waszych dzieci. Wykaz zarejestrowanych form wypoczynku znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.wypoczynek.men.gov.pl

2015-05-12

Zgłaszanie wypoczynku dzieci i młodzieży

UWAGA !!!

Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie przypomina, że zgodnie z § 6 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21-01-1997 Dz. U. nr 12 poz.67 z późn. zm. każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty, na minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
2015-04-09

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania publicznego - wypoczynek letni

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póżn. zm.) umieścił na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Olsztynie ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania publicznego - organizacja wypoczynku letniego w postaci 10-dniowych turnusów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
2015-04-03

Zmiana zapisu art. 92 a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

UWAGA !
Informacja dla organizatorów wypoczynku

Zmiana zapisu art. 92 a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
2015-04-03

Otwarty konkurs na realizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty działając na podstawie art.11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłosił otwarty konkurs na realizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce zamówienia publiczne.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: mbuczek@ko.olsztyn.pl lub pod nr tel.: 89 523 26 04

2015-03-25

Wykonywanie zadań przewodnika górskiego wymaga posiadania uprawnień określonych ustawą

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przypomina, że zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz.884 z późn. zm.) wykonywanie zadań przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego wymaga posiadania uprawnień określonych ustawą ( art. 21 ustawy). Uprawnienia przewodników górskich oraz pilotów wycieczek określa art.20 ust. 2 i 3 ustawy o usługach turystycznych.

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa