22 sierpnia 2016

Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole”

Strona www projektu –  http://szachywszkole.pzszach.pl/aktualnosci/

Szkoły z woj. warmińsko-mazurskiego uczestniczące w projekcie – http://szachywszkole.pzszach.pl/woj-warminsko-mazurskie/

Ułatwienia dostępu