5 kwietnia 2017

Współpraca dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych z Zespołem Krajowego Mechanizmu Prewencji [Tortur]

Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Szanowni Państwo,

w związku z sygnalizowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemami w zakresie współpracy dyrektorów niektórych młodzieżowych ośrodków wychowawczych z Zespołem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Okrutnego, Nieludzkiego i Poniżającego Traktowania albo Karania, uprzejmie proszę o wywiązywanie się z obowiązków w tym zakresie.

Przypominam, że Zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Okrutnego, Nieludzkiego i Poniżającego Traktowania albo karania (KMPT) działa w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i jego celem jest podejmowanie działań zmierzających do eliminowania ryzyka zaistnienia tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania poprzez, między innymi, regularne wizyty w miejscach zatrzymań, przedstawianie rekomendacji właściwym władzom, a także propozycji i uwag dotyczących obowiązujących i projektowanych przepisów prawnych.

Z poważaniem
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu