6 kwietnia 2017

Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego

26 marca 2013 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Rozporządzenie weszło w życie 27 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Ułatwienia dostępu