2 czerwca 2017

„Nauka programowania w szkole”

Informacja z otwarcia ofert

w  dniu 18 sierpnia 2017 r godz. 10:30

 

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,
że na zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauki programowania w szkole na poszczególne części przeznaczono kwoty:

Część 1 –  12.900,00 zł,

Część 2 –    6.450,00 zł,

Część 3 –    6.450,00 zł,.

Do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty na część nr 1:

  • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
    Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn – cena oferty 14 500,00 zł,
  • Edulab Nowoczesna Strona Nauki, ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn – cena oferty 23 600,00 zł.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Ułatwienia dostępu