8 czerwca 2017

Wyniki rekrutacji dot. wyboru osób do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Uprzejmie informujemy, że 6 czerwca 2017 r. Komisja Rekrutacyjna dot. wyboru osób do pełnienia roli koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu  pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrała 10 koordynatorów z województwa warmińsko – mazurskiego.

Lp. Koordynator Poradnia
1 Joanna Strzelecka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku
2 Ewa Wacławik Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie
3 Elżbieta Domasik Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
4 Marcin Jaroszewski Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie
5 Małgorzata Stolarska Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Olsztynie
6 Dorota Miś Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Morągu
7 Krystyna Olszewska Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku.
8 Renata Motylińska Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
9 Katarzyna Ewa Wiszniewska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mrągowie
10 Monika Włodarczyk – Dudka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostródzie

Ponadto informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie będzie pełnić rolę poradni koordynującej działania w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego w województwie warmińsko – mazurskim.

Ułatwienia dostępu