3 lipca 2017

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

W dniach 26, 29 i 30 czerwca br. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty spotkał się z dyrektorami szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego w celu podsumowania roku szkolnego 2016/2017. Tematem wiodącym narad były wnioski z nadzoru pedagogicznego. Kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki, odnosząc się do mijającego roku, powiedział, że był to rok pracowity w związku z przygotowaniem szkół do reformy edukacji. Podziękował dyrektorom za zaangażowanie i trud. W swoim wystąpieniu kurator podkreślił rolę kadry zarządzającej w rozwoju szkół, jak również jej wpływ na proces wychowania młodych ludzi. Krzysztof Marek Nowacki zapewnił, że drugim obok sprawowania nadzoru pedagogicznego ważnym zadaniem, jakie wypełnia kuratorium, jest wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań edukacyjnych. Podczas wszystkich trzech spotkań (Olsztyn, Elbląg i Ełk) podjęto kwestię zmian w polskiej szkole od 1 września br. W tym kontekście wicekurator oświaty Wojciech Cybulski przedstawił stan przygotowań placówek w naszym województwie. W dalszej kolejności dyrektorzy wydziałów kuratorium omówili wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz zaprezentowali rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.

 

Ułatwienia dostępu